Menu

Strona główna Badania ambulatoryjne Badania sądowe Projekty badawcze Publikacje Kontakt

Badania ambulatoryjne


Badania ambulatoryjne prowadzone są dla osób posiadających status kombatanta lub osoby represjonowanej (tzw. niebieska legitymacja wydawana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych). Terminy badań są ustalane imiennie w kolejności zgłoszeń. W zawiązku z zakończeniem projektu finansowanego przez Unię Europejską nastapiła zmiana w prowadzeniu badań. Zbadano wszystkie oczekujące osoby a ew. dalsze zgłoszenia będą przyjmowane po przerwie wakacyjnej.

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres:
Poradnia dla Osób Prześladowanych ze względów Politycznych,
ul. Kopernika 21, 31-501 Kraków.

Zakończenie projektu EU skutkuje ograniczeniem dostepności do niektórych badań.

© Ambulatorium dla Osób Prześladowanych ze Względów Politycznych przy Katedrze Psychiatrii CM UJ