Menu

Strona główna Badania ambulatoryjne Badania sądowe Projekty badawcze Publikacje Kontakt

Poradnia dla Osób Prześladowanych ze względów Politycznych


W 1994r. zainicjowano powstanie Ambulatorium dla Osób Prześladowanych ze Względów Politycznych przy Zakładzie Patologii Społecznej Katedry Psychiatrii CM UJ, zatwierdzonego w 1996r. decyzją prof. dr hab. med. I. Gościńskiego (Dyrektora Państwowego Szpitala Klinicznego) i prof. dr hab. med. Adama Szymusika (Kierownika Katedry Psychiatrii CM UJ). W związku ze zmianami struktury Katedry Psychiatrii CM UJ, obecnie działa pod nazwą Poradnia dla Osób Prześladowanych ze względów Politycznych i znajduje się w obrębie Poradni Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Realizacja projektów badawczych odbywa się w Poradni, Katedrze Psychiatrii CM UJ i Katedrze Psychoterapii CM UJ.

© Ambulatorium dla Osób Prześladowanych ze Względów Politycznych przy Katedrze Psychiatrii CM UJ