Menu

Strona główna Badania ambulatoryjne Badania sądowe Projekty badawcze Publikacje Kontakt

Publikacje


W ramach realizacji projektów opracowano liczne publikacje naukowe. Poniżej dostepna jest lista publikacji zrealizowanych w Katedrze Psychiatrii CM UJ dotyczących tematyki zaburzeń pourazowych i prześladowań ze względów politycznych (także przez inne zespoły niż Poradni):

"Zaburzenia snu w przebiegu zespołu stresu pourazowego" grant w ramach własnych prac badawczych w Collegium Medicum uniwersytetu Jagiellońskiego

"Diagnostics and treatment of posttraumatic disorders in survivors of political persecution in Poland", nagrodzone grantami przez United Nations Voluntary Fund for Torture Victims w 2000, 2001 i 2002r.

"Medical Rehabilitation Centers for Torture Survivors in Central Europe", nagrodzone dwuletnim grantem przez European Union w 2000r., realizowane wspólnie z partnerami z Węgier, Rumunii, Mołdawii i Danii w latch 2000-2002.

"The Centre for Victims of Political Persecution" - Krzysztof Rutkowski

Dostępne są również:
książka prezentująca pracę poradni (w języku angielskim), podręcznik opiniowania sądowo-psychiatrycznego (w języku polskim) oraz wykaz publikacji ( w językach polskim i angielskim).

© Ambulatorium dla Osób Prześladowanych ze Względów Politycznych przy Katedrze Psychiatrii CM UJ