Menu

Strona główna Badania ambulatoryjne Badania sądowe Projekty badawcze Publikacje Kontakt

Badania sądowe


Osoby prowadzące badania i leczenie w Poradni pecjalizują się w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym i psychologicznym w sprawach dotyczących kombatantów i osób represjonowanych dla sądów pracy i ubezpieczeń społecznych. Sprawy te należy kierować do Pracowni Psychopatologii Sądowej Katedry Psychiatrii CM UJ ul. Kopernika 21 31-501 Kraków. Opinie wydawane są w Pracowni Psychopatologii Sądowej Katedry Psychiatrii CM UJ, biegli wystawiają rachunki imienne wg stawek godzinowych.

© Ambulatorium dla Osób Prześladowanych ze Względów Politycznych przy Katedrze Psychiatrii CM UJ